Sosiaalisen muutoksen muotoilua

https://vimeo.com/102132331

 

Sosiaalisen muutoksen muotoilua taiteen keinoin – sankarinmatkoja afrikkalaisten nuorten kanssa

Satu Miettinen, Inkeri Huhtamaa ja Taina Kontio

Sosiaalisen muutoksen muotoilua taiteen keinoin – sankarinmatkoja afrikkalaisten nuorten kanssa

Satu Miettinen, Inkeri Huhtamaa ja Taina Kontio

Sosiaalinen muotoilu “social design” on muutoksen muotoilua. Sosiaalisen muotoilun tavoitteena on käyttää taiteen ja muotoilun menetelmiä elämän laadun parantamiseen (Papanek 2006). Muutoksen tarve on sisäänkirjoitettu sosiaalisen muotoilun prosessiin. Tavoitteena on päätyä eri tilanteeseen, josta lähdettiin (Andrews 2011). Sosiaalista muotoilua toteutetaan kehittyvissä maissa tai yhteisöissä, jotka ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa (Miettinen 2006). Artikkeli esittelee prosessi-esimerkkinä ”Sankarinmatka” -työkalun, jossa hyödynnetään osallistavia draaman ja dialogin keinoja. Tämän työkalun avulla syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret pystyvät käsittelemään kohtaamiaan ongelmia ja haasteita näyttelemällä niitä kohtauksina, joita voidaan sitten käsitellä ryhmässä.

Artikkelin taustalla on ”My Dream World” työpaja- ja näyttelyprojekti, joka toteutettiin vuosina 2013-2015 Windhoekissa ja Keetmanshoopissa Namibiassa, Kimberleyssä ja Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa sekä Rovaniemellä, Espoossa ja Helsingissä Suomessa. Projektissa toteutettiin useita työpajoja nuorten kanssa sekä näyttelyitä, jotka kertovat työpajoista ja nuorten unelmista. Hankkeessa kehitettiin taiteen ja muotoilun keinoja osallistaa nuoria sekä omien palveluidensa että omien tulevaisuudensuunnitelmiensa kehittämisessä. “Sankarinmatka” on hieno esimerkki tällaisen tulevaisuustyökalun kehittämisestä. Esimerkkinä palveluiden kehittämisestä toimivat nuorten suunnittelema ohjelma teiniraskauksien estämiseksi ja oman ympäristönsä siistimiseksi. Näiden luomisessa hyödynnettiin nuorille luontevia kuvakäsikirjoituksen ja näyttelemisen keinoja.

Suomessa ”My Dream World” -näyttelyt järjestettiin Arktikumissa Rovaniemellä, Helinä Rautavaaran museossa Espoossa, Kirjasto 10:ssä Helsingissä. Afrikassa näyttely järjestettiin Kapkaupungin vanhan Kaupungintalon ”the Attic” -galleriassa osana Kapkaupungin maailman muotoilupääkaupunkivuoden virallista ohjelmaa 2014. ”My Dream World ” –projekti toteutettiin monivuotisena projektina, jota rahoittivat Ulkoasiainministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, TAIKE ja Alfred Kordelinin säätiö. Projektin tavoitteena oli parantaa muotoilun avulla afrikkalaisten nuorten asemaa sekä käyttää projektin aikana kehitettyjä menetelmiä mahdollisimman monipuolisesti.

Artikkeli pohtii sosiaalisen muotoilun aiheuttamaa muutosta taiteilijassa, tutkijassa ja paikallisessa yhteisössä. Artikkelin tavoitteena on nostaa esiin sosiaalisen muotoilun aiheuttama muutosprosessi ja sen vaikutukset yhteisöön (Miettinen 2007). Taiteilija tai tutkija elää muutoksessa mukana ja yrittää tuoda paikallisille ihmisille edellytyksiä tulla toimeen muutoksen keskellä. Artikkeli nostaa esiin sekä moniäänisen kehittämis- ja tutkimustyön haasteet että dialogin, joka tuottaa taidetta, tunnetta, muistoja ja muutosta tekijöissään. Artikkeli kysyy, miten sosiaalisesti vastuullisen taiteen ja sosiaalisen muotoilun tekemisen prosessi muuttaa tekijöitään ja miten sen kenttä muuttuu ja määrittyy yhä uudelleen?

Artikkelin taustalla on taiteilija- ja tutkijaryhmän yli vuosikymmenen kestänyt työskentely afrikkalaisten paikallisten yhteisöjen parissa. Artikkelin kirjoittajista Satu Miettinen toimii Lapin yliopiston taideteollisen muotoilun professorina sekä tekstiilitaiteilijana. Taiteen tohtori Inkeri Huhtamaan taustalla on pitkä ura suunnittelijana, koulutuksen kehittäjänä ja tutkijana. Taina Kontio on kansainvälisesti tunnettu mediataiteilija. Kirjoittajien lisäksi ryhmään on kuulunut vuosien varrella koko joukko suomalaisia muotoilijoita ja tutkijoita mm. Tarja Wallius, Maria Keskipoikela, Birgitta Sassi, Reetta Kerola, Piia Rytilahti, Kristiina Hänninen jne. Työryhmän toiminnassa ei olla pyritty pitäytymään rooleissa, jotka rajaisivat akateemikon tutkijan rooliin ja taiteilijan tuottamaan sisältöä vaan nimenomaan on pyritty rikastamaan ajattelua vuoropuhelulla ja liukumalla roolista toiseen. Juuri Miettisen, Huhtamaan ja Kontion yhteiset keskustelut ja toiminnan analysointi on ollut toiminnassa arvokkainta. Prosessin aiheuttamaa muutosta tekijöissään on pystytty tutkimaan juuri näiden hankkeen aikana toteutettujen ryhmäkeskustelujen kautta. Tutkija- ja taiteilijaryhmää on yhdistänyt pyrkimys ja mahdollisuus sosiaaliseen vastuullisuuteen. Projekteista viimeisin on ollut ”My Dream World1” –hanke 2013-2015, jonka tavoitteena oli käyttää palvelumuotoilun menetelmiä etelä-afrikkalaisten ja namibialaisen työttömien nuorten palveluiden kehittämisessä ja osallistamisessa demokraattisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseen (Miettinen et. al 2014). Hanke sai tunnustusta osana World Design Capital Cape Town 2014 vuoden virallista ohjelmaa.

Artikkelin aineistona toimivat projektin aikana dokumentoidut ryhmäkeskustelut, hankkeeseen osallistuneiden nuorten kirjoittamat tarinalliset luotaimet ja kommentit projektista sekä osana projektia tuotetut videot, valokuvat ja tekstiiliteokset. Artikkeli keskittyy erityisesti kahden työpajan aineistojen analysointiin. Työpaja Namibian Keetmanshoopissa ja työpaja Etelä-Afrikan Kimberleyssä San-nuorten kanssa. Projektissa toteutettiin yhteensä neljä työpajaa Afrikassa ja yksi työpaja Suomessa. Osana projektia toteutettiin myös näyttelyiden ja flash mob –esitysten sarja Suomessa ja Etelä-Afrikassa. Flash mob –esitykset ovat monesti musiikin, laulun ja tanssin keinoin toteutettuja interventioita julkisilla paikoilla. ”My Dream World” hankkeessa kerätty aineisto on todella rikas. Artikkeli nostaa esiin vain muutamia aineistosta esiin nousevia teemoja ja on vasta avaus laajemmalle taiteelliselle tutkimukselle. Tutkimusprosessin merkitys ryhmän jäsenille korostuu uusia sosiaalisen muotoilun projekteja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tutkimus on keino reflektoida toimeenpantuja projekteja ja omaa työskentelyä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s